KORPORACJA PRO-LEX Sp. z o. o.

Korporacja “PRO-LEX” wywodzi swój rodowód ze struktur bankowych. Działająca wówczas komórka organizacyjna obsługiwała wierzytelności banku. Zdobyta w ten sposób specjalistyczna wiedza i doświadczenie, a przede wszystkim gwałtowny rozwój rynku wierzytelności doprowadziły do powstania samodzielnego podmiotu. Nieprzerwanie od 1995 roku spółka działa na szeroko pojętym rynku wierzytelności, zajmując na nim liczącą się pozycję.