Podstawową i dominującą formą naszej działalności jest kompleksowa obsługa wierzytelności (czynności prawno-procesowe i windykacja). Przyjmujemy do obsługi wszelkie, należycie udokumentowane wierzytelności, bez względu na etap na którym się one znajdują. W trakcie dotychczasowej działalności zarejestrowaliśmy w swoich rejestrach i wszczęliśmy postępowania windykacyjne w stosunku do ponad 2 tys. Wierzytelności o łącznej wartości przekraczającej 50 mln zł.

 Nasze wynagrodzenie ustalane jest indywidualnie i pobierane jest zawsze na końcu postępowania windykacyjnego, po zaspokojeniu należności naszego kontrahenta.

Gwarantami należności i skuteczności naszego działania są nasi kontrahenci, którzy powierzyli nam swoje wierzytelności na bardzo poważne kwoty. Niezależnie od powyższego zobowiązujemy się umownie do naprawienia wszelkich szkód powstałych w skutek podjętych przez nas działań.

Powierzając nam swoje problemy, związane z obsługą wierzytelności możecie Państwo skoncentrować swój potencjał wyłącznie na rozwiązywaniu innych, skomplikowanych problemów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.